Stuntpärm

Förord

Denna pärm gjordes på 1980-talet av Willy Blom. Pärmen är huvudsakligen baserad på information från utländska modellflygtidningar. Sedan dess har det hänt mycket, men pärmen är fortfarande användbar, i synnerhet för nybörjaren. Det som hänt är bl.a. att el-motorer tillåts och att tävlingsreglerna ändras. Nu är det t.ex. tillåtet att tävla med modeller som man inte har byggt själv. När det gäller bränsle till förbränningsmotorer har myndigheterna i dag även gjort vissa restriktioner för metanol och nitrometan.

Internet och även SLIS hemsida har tillkommit, varigenom det blivit lättare i dag att hitta ytterligare och mer uppdaterad information för den som så önskar.

Flera sidor av pärmen finns redan utgivna i SLIS-bulletinen och LINA, men här kan du läsa hela innehållet, utom de delar som flyttats till annan plats.
© SLIS 2013