Kga2016-30

Nöjd Lennart efter avklarad flygning.

© SLIS 2013