VM 2014 - Wlocklawek, Polen

Bilder tagna av Michael Palm.

VM2014-a01c
VM2014-a01d
VM2014-a01e

i VM i Polen. 

© SLIS 2013