F2B

Klass F2B är internationell tävlingsklass och följer de regler som är fastställda av FAI. Man flyger efter ett förutbestämt program ett antal manövrar.


Tävlingsregler för klass "F2B" visas på FAI's hemsida och anses gällande vid varje tillfälle.


När detta skrevs (2015-10-07) gällde följande:

www.fai.org/aeromodelling -> flik "Documents" rubrik "CIAM", underrubrik "Sporting Code  Section 4: Aeromodelling".


Klicka för åtkomst av nedanstående tre underdokument (Adobe Acrobat PDF-format):


"Sporting Code Section 4 - ABR"   = Allmänt om modellflyg.

  • Under "Section 4C, Part 1" (sid 70) visas regler för FAI-godkända modeller.
  • Under "Category F2" (sid 71) visas särskilda regler för linflyg.


"Sporting Code Section 4 - F2 Control Line"   = Särskilda regler för linflyg (utöver "ABR" ovan).

  • Under "Class F2B – Aerobatic Model Aircraft". På sid 19 - 25 visas vad som gäller för internationella tävlingar. (Svenska tåvlingar har förenklat förfarande.)
  • Under 4.2.13 - 4.2.15.17 (sid 26 - 37) visas gällande regler för F2B. Dock tidmäts "3-minutersregeln" (4.2.13) i Sverige endast när domarna anser detta befogat *).
  • Under "Annex 4B - Class F2B Judges’ Guide" (sid 59 - 65) visas information för domarnas bedömning. Information i "Judges’ Guide" anses vara en integrerad del av reglerna.
  • Under "Annex 4F – Control Line Organisers’ Guide (sid 95) visas internationella krav för flygcirkeln i F2B, som vanligtvis ej tillämpas fullt ut i Sverige.


"Sporting Code Section 4 - F2 Annex 4J"  =  Tecknade beskrivningar av de 15 olika bedömda manövrerna för F2B, sedda från piloten i centrum av flygcirkeln.

  • Mellan varje manöver krävs minst 1,5 varv planflykt/inverterad planflykt på höjden 1 - 3 meter. Den streckade linjen vid ett utritat flygplan i manöverfigurerna avser rekommenderad in-/utgång för manövern, som ej bedöms. Information i "Annex 4J" anses vara en integrerad del av reglerna.*) Skälet till att "3-minutersregeln" inte tidmäts i Sverige är huvudsakligen att de tävlandes modeller står på olika långt avstånd från tävlingscirkeln, vilket ej är fallet på internatinella tävlingar. Dessutom måste hänsyn tas till ifall en tävlande tävlar i flera olika linflygklasser på samma tävling. I de fall domarna har för avsikt att tillämpa "3-minutersregeln" meddelas den tävlande detta, varefter tidtagningen för "3-minutersregeln" påbörjas.

© SLIS 2013