Semistunt

Semistunt är en svensk nationell tävlingsklass med ett förenklat program.

© SLIS 2013