Västkustträffen 2014

Lördag 13/9 är det dags för tävling i Kungsbacka. Det ska tävlas i F2B och semistunt.

Tävlingen startar ca 9:30 och håller på fram på eftermiddagen.

Här hittar du hit:

Kungsbacka2


© SLIS 2013