Västkustträffen 2015

Årets upplaga av Västkustträffen bjöd på tidvis besvärliga vindar.

Positivt var det stora antalet deltagare. 16 i F2B och 6 i semistunt.

VKT 2015 002.jpg


Reportage av Patrik Gertsson finns att läsa här.

© SLIS 2013