SLIS - Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Föreningen för stuntflygare

Bli medlem

Ett år medlemskap inom Sverige kostar 250:-.

Norden/Europa/Världen kostar 300:-.

Avgiften sätts in på Plusgiro 96 34 51-0.