Länkar

Modellflygklubbar med linflygverksamhet

Forum

Inköpsställen

Övriga

  • Linflyg.se (Officiell hemsida för linflygarna inom Sveriges Modellflygförbund, SMFF)
  • PAMPA (USAs intresseorganisation för stunt)
  • CLAPA (Storbritaniens intresseorganisation för stunt)
  • Claus Maikis (Mängder av intressant information)
© SLIS 2013