Tävlingsklasser

I stunt tävlas i två klasser, F2B och Semistunt

Vid träning kan det vara bra att en coach som ger feedback efter flygningarna. Nedanstående ”Critic sheet” kan användas som hjälpmedel.


© SLIS 2013