Om SLIS

SLIS - Sveriges Linflygares Intressfrämjande av Stunt

Syftet med SLIS och LINA är att bidra till linflygets utveckling genom spridning av kunskap, skapa kontakter, förmedla nyheter, publicera ritningar samt informera on tävlingar och resultat.

Tidningen LINA ges ut 2-4 gånger per år.

Bli medlem.

SLIS stadgar.


Styrelse och kontaktpersoner:


Namn

Staffan Ekström

Ingvar Nilsson

Niklas Löfroth

Ingemar Larsson

Funktion

Ordförande

Kassör

Sekreterare/redaktör

Redaktör

Hem

0521-67212

Mobil

+46 72-179 23 99

+46 70-209 69 65

Mail© SLIS 2013