SLIS - Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Föreningen för stuntflygare

Tidningen LINA ges ut 2-4 gånger per år. Ansvarat att sätta samman tidningen delas av Ingemar Larsson och Niklas Löfroth.

Bidrag till LINA mottages tacksamt av redaktionen.

Fram till och med 1986 hette tidningen SLIS-Bullentinen, då den bytte namn till LINA.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2002