SLIS - Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Föreningen för stuntflygare

Om SLIS

Syftet med SLIS och LINA är att bidra till linflygets utveckling genom spridning av kunskap, skapa kontakter, förmedla nyheter, publicera ritningar samt informera on tävlingar och resultat.

Tidningen LINA ges ut 2 gånger per år.

Bli medlem.

SLIS stadgar.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

Staffan Ekström

+46 72 179 2399

Kassör

Ingvar Nilsson

Sekreterare/redaktör

Niklas Löfroth

+46 70 209 69 65

Redaktör

Ingemar Larsson

+46 521 672 12